FCU 3186/800, FCUR 3186/800, FCUF 3186/800, FCUFF 3186/800

Profesionalni valjci za peglanje
sa grejnim cilindrom

 

Karakteristike i prednosti

 • Velika kontaktna površina sa vešom
 • Štitnik za prste i dugme za hitno zaustavljanje radi veće sigurnosti
 • Automatsko hladjenje
 • Jednostavno mikroprocesorsko upravljanje
 • Veliki ventilator za fleksibilnu instalaciju
 • Indikator brzine i temperature peglanja
 • Mogućnost suprotnog okretanja valjka
 • Frekventna regulacija rada motora
 • Mogućnost instalacije uz zid čime se štedi na prostoru: povrat veša sa iste strane
 • Električno, gasno ili grejanje na paru
 • Sistem za proveru pregrevanja
 • Pedala

 

Opcije

 • Pedala za zaustavljanje

 

Opcioni moduli

 • Modul R (FCUR800) – Prednji i zadnji izlaz
 • Modul F (FCUF800) – modul R sa slaganjem po dužini
 • Opcioni moduli mogu biti naknadno instalirani na postojeće valjke FCU800

  Preuzimite katalog

® Registered trademark of Alliance Laundry Systems LLC © 2013 All Rights Reserved