Upitnik

1 2 3 4

Koja ste industrija?

Hotelijerstvo

Zdravstvo

Zatvori

Restorani

Fabrike

Koja je kategorija vašeg objekta?

Garni hotel

☆☆☆

☆☆☆☆

☆☆☆☆☆

Koliko soba ima vaš objekat?

20-40 soba

41-80 soba

81-130 soba

131-200 soba

Više od 200 soba

U koliko smena će raditi vešernica?

1 smena (veća početna investicija)

2 smene (povećani troškovi radne snage)

Koja je vrsta vaše ustanove?

Nega/dom za stare

Centar za rehabilitaciju

Intermedijarna nega

Specijalizovana nega

Koliko ležajeva ima vaša ustanova?

20-50

50-100

100-200

200-500

Više od 500

Da li će pacijenti prati svoj lični veš?

Da

Ne

Koliko puta nedeljno zatvorenici menjaju posteljinu?

1 promena nedeljno

2 promena nedeljno

Koliko puta nedeljno zatvorenici menjaju garderobu?

1 promena nedeljno

2 promena nedeljno

Koliki je kapacitet zatvora?

100-200 zatvorenika

200-400 zatvorenika

400-700 zatvorenika

700-1000 zatvorenika

Više od 1000 zatvorenika

Koliko iznosi prosečan dnevni broj gostiju?

100-150

150-200

200-300

300-500

Više od 500

Koju vrstu veša menjate nakon završenog obroka?

Samo stolnjake

Oba, i salvete i stolnjake

Da li će se u vešeranici prati uniforme od zaposlenih?

Da, hoće

Ne, neće

Koliki je broj zaposlenih koji menjaju uniforme?

50-100

100-200

200-300

300-500

Više od 500

Koliko puta nedeljno radnici menjaju garderobu?

1 promena

2 promene

7 promena

U koliko smena će raditi vešernica?

1 smena (veća početna investicija)

2 smene (povećani troškovi radne snage)

Pokreni ponovo * Hvala što ste popunili naš upitnik. Ovo su proizvodi koji bi mogli odgovarati vašim potrebama, ali ovo je samo preliminarna procena. Za tačnu preporuku, molimo vas da se direktno obratite našem timu putem e-maila na info@covels.com, telefonom na broj +381 21 425 150, ili popunjavajući kontakt formu na našoj web stranici.

Zbog potrebe za relativno velikim kapacitetom pranja molimo Vas da nas direktno kontaktirate kako bismo bili u mogućnosti da pravilno konfigurišemo vešernicu za Vaše specifične potrebe. Za dodatne informacije, molimo vas da se direktno obratite našem timu putem e-maila na info@covels.com, telefonom na broj +381 21 425 150, ili popunjavajući kontakt formu na našoj web stranici.

Zbog toga što je kapacitet pranja koji Vam je potreban relativno mali, smatramo da Vam je isplativije da svoj veš perete uslužno. Za dodatne informacije, molimo vas da se direktno obratite našem timu putem e-maila na info@covels.com, telefonom na broj +381 21 425 150, ili popunjavajući kontakt formu na našoj web stranici.

Nema rezultata na osnovu inputa

Kontaktirajte nas za više informacija