Servis

Kvalitetan i pravovremen servis za Vašu opremu svakako je najbitniji segment u radu vešernice. Upravo je ovo razlog što Covels već skoro 2 decenije konstantno ulaže u svoje servisne aktivnosti, lager delova i efikasnu servisnu službu.

Javite nam se

Kako vam Covels može pomoći?

Naši sertifikovani servisni tehničari prolaze redovne obuke u najmodernijim objektima našeg principala, Alliance Laundry Systems LLC. Tako stečena znanja, koja se nadopunjuju višegodišnjim iskustvom na tržištu, nas čine neprikosnovenim liderom u postprodajnoj podršci.

Kvalitetni i originalni rezervni delovi.
Brza i efikasna servisna podrška
Pouzdan rad Vaše vešernice

Proces

Po utvđenom kvaru ili problemu u radu sa opremom, klijent obaveštava servisnu službu Covels. U razgovoru sa servisom, problem u radu se pokušava otkloniti telefonski, kako bi se izbegla potreba za čekanjem servisne ekipe. U slučaju da je problem i dalje prisutan, određuje se servisna ekipa za intervenciju.

Korak 1

Servisna ekipa izlazi na teren (rok odaziva je 24 do 48 sati, ili u istom danu u zavisnosti od udaljenosti klijenta ili hitnosti intervencije).

Korak 2

Po dolasku u objekat vešernice, vrši se defektaža problema i vrši servisna intervencija. Koriste se originalni rezervni delovi i intervencija se završava u najkraćem mogućem roku.

Korak 3

Po završenoj servisnoj intervenciji, sve servisne radnje i utrošeni rezervni delovi se pažljivo unose u radni nalog koji se kasnije unosi u našu bazu podataka i na taj način se sačinjava svojevrsna “lična karta” za svaku mašinu koja sadrži istoriju servisnih intervencija.

Zašto odabrati Covels?

Naša stručna servisna služba Vam uvek stoji na raspolaganju. BIlo da je reč o savetima vezano za rad ili redovno održavanje opreme, pomoć pri defektaži kvara ili brzoj servisnoj intervenciji, uvek se možete osloniti na našu podršku. Zbog stalnog i odličnog lagera rezevnih delova koji se konstantno dopunjava, potpuno opremljenih servisnih vozila, u mogućnosti smo da Vam brzo i kvalitetno izađemo u susret.