prese

MANUALNA PRESA ZA PEGLANJE, model ST-702/U

 

Univerzalna presa za peglanje sa obloženom donjom i gornjom daskom. Spuštanje i podizanje gornje daske uz pomod pedale kojim se dobijaju odlični rezultati uz jednostavnu upotrebu. Gornja i donja daska su opremljene dovodom pare, dok donja ima ugradjen vakuum.

Mogudnost priključenja na eksterni izvor pare i vakuuma ili sa ugradjenim bojlerom i uredjajem za vakuum. Ugradjeni bojler može snabdevati i drugi uredjaj.

Mogudi dodaci:

Bojler, vakuum, pegla, dodatak za peglanje rukava

Karatketistike:

Napajanje: 230/1 ili 380-400/3/50

Dovod vode: crevo Ø 13 mm

Priključak za paru: ½”

Odušak za paru: ½”

Pritisak pare: 5 bar

Potrošnja pare: 16 - 20 kg/h

Priključak za vakuum: Ø 48 mm

Dekompresija vakuuma: 200 mm H2O

Potrošnja vazduha vakuuma: 360 m3/h

Ispust iz bojlera: ½”

Izlaz za vakuum: Ø 100 mm

Grejači bojlera: 10-12-15-18 kW

Grejači pegle: 800 W

Motori vakuma i pumpe: 370 + 600 W

Težina. 380 kg

Dimenzije: 1400x1150x1400 mm

 

MANUALNA PRESA ZA PEGLANJE, model ST-702/L, oblikovane daske za peglanje pantalona

 

Univerzalna presa za peglanje sa obloženom donjom i gornjom daskom oblikovane za peglanje pantalona. Spuštanje i podizanje gornje daske uz pomod pedale kojim se dobijaju odlični rezultati uz jednostavnu upotrebu. Gornja i donja daska su opremljene dovodom pare, dok donja ima ugradjen vakuum.

Mogudnost priključenja na eksterni izvor pare i vakuuma ili sa ugradjenim bojlerom i uredjajem za vakuum.

Ugradjeni bojler može snabdevati i drugi uredjaj.

Mogudi dodaci:

Bojler, vakuum, pegla, dodatak za peglanje

rukava

Karatketistike:

Napajanje: 230/1 ili 380-400/3/50

Dovod vode: crevo Ø 13 mm

Priključak za paru: ½”

Odušak za paru: ½”

Pritisak pare: 5 bar

Potrošnja pare: 16 - 20 kg/h

Priključak za vakuum: Ø 48 mm

Dekompresija vakuuma: 200 mm H2O

Potrošnja vazduha vakuuma: 360 m3/h

Ispust iz bojlera: ½”

Izlaz za vakuum: Ø 100 mm

Grejači bojlera: 10-12-15-18 kW

Grejači pegle: 800 W

Motori vakuma i pumpe: 370 + 600 W

Težina. 380 kg

Dimenzije: 1400x1150x1400 mm

 

VAZDUŠNA PRESA ZA PEGLANJE, model CT-750/U, standardne daske za peglanje

 

Univerzalna vazdušna presa za peglanje, sa dobrim performansama i umerenom cenom.

Obložena donja i gornja daska, obe sa dovodom pare. Donja daska je opremljena dovodom vakuuma. Mogudnost priključenja na eksterni izvor pare i vakuuma ili sa ugradjenim bojlerom i uredjajem za vakuum.

Mogući dodaci:

Bojler, vakuum, kompresor, pegla

Tajmer za kontrolisanje različitih

ciklusa peglanja

Uredjaj za produvavanje donje

daske

Dodatak za peglanje rukava

Karatketistike:

Napajanje: 230/1 ili 380-400/3/50

Dovod vode: crevo Ø 13 mm

Priključak za paru: ½”

Odušak za paru: ½”

Ulaz vazduha: 3/8”

Pritisak pare: 5 bar

Pritisak vazduha: 7 bar

Potrošnja pare: 16 - 20 kg/h

Potrošnja vazduha: 10 NL/min.

Priključak za vakuum: Ø 48 mm

Dekompresija vakuuma: 200 mm H2O

Potrošnja vazduha vakuuma: 360 m3/h

Ispust iz bojlera: ½”

Izlaz za vakuum: Ø 100 mm

Grejači bojlera: 10-12-15-18 kW

Grejači pegle: 800 W

Motori vakuma: 370 W

Motor pumpe: 600 W

Motor kompresora: 750 W

Težina. 330 kg

Dimenzije: 1400x1150x1400 mm

 

® Registered trademark of Alliance Laundry Systems LLC © 2013 All Rights Reserved