Svi proizvodi

Valjci za peglanje sa grejnim koritom, tip IRI

SKU: 3cceed255248 Category: Tag:
Ostali modeli

I25 100 | I25 100V | I25 120 | I25-120V | I 25-140 | I25 140V | I25 140AV | I30 160 | I30 160AV | I30 200AV

Kratak opis

• Jednostavan za rukovanje
• Regulacija temperature i brzine valjka
• Dugotrajnost i kvalitet
• Kvalitetno peglanje za sve vrste tkanina
• Ušteda na radnoj snazi, prostoru i električnoj energiji

Saznaj cenu
PODEŠAVANJE

Temperatura valjka se može regulisati elektronski, kao i brzina valjka, što omogućava očuvanje veša.

KVALITET

Gornja krpa na valjku je od NOMEKS materijala za duži životni vek, kao i kvalitet peglanja svih vrsta tkanina.

UŠTEDE

Smanjen broj mehaničkih i pokretnih delova za niže troškove održavanja. Ušteda u ljudstvu i prostoru jer veš ulazi i izlazi u valjak sa iste strane. Zbog izolacije zadnje strane keramičkom vunom, štedi se struja.

O proizvodu

Valjak IRI je jednostavan za upotrebu i mogu da ga koristiti osobe koje nisu predhodno imale iskustva sa radom na takvoj vrsti opreme. Temperaturu valjka je moguće elektronski regulisati. Gornje platno na valjku napravljeno je od NOMEX materijala radi dužeg trajanja. Moguće je podešavanje brzine valjka. Istovremeno, postižu se uštede u angažovanju radne snage, s obzirom da veš ulazi i izlazi iz valjka sa iste strane, što dodatno omogućava uštede u angažovanom radnom prostoru.

 • Atraktivan dizajn
 • Standardna zaštita za prste
 • Automatsko zaustavljanje u slučaju nenadgledanog rada
 • Smanjen broj mehaničkih i pokretnih delova radi nižih troškova održavanja
 • Ravnomeran pritisak grejnog korita radi vrhunskih rezultata peglanja
 • Kontrolisana regulacija temperature kojom se postiže bolja distribucija toplote i smanjuju troškovi utroška energije
 • Dugotrajni grejači
 • Sve glavni delovi su lako dostupni
 • Profil od jonizovanog ekstrudovanog aluminijuma kojim se sprečava opadanje temperature i obezbedjuju vrhunski rezultati peglanja
 • Pedala za zaustavljanje/pokretanje
 • Gornje platno standardno izrađeno od M-Aramida
 • Zadnja strana je izolovana 25mm debelim slojem keramičke vune – nema gubitaka u energiji
 • Frekventna regulacija brzine peglanja veša – (Samo kod modela koji u sebi sadrže slovo “V”)
 • Ventilator za odvod vlažnog vazduha iz valjka za peglanje – (Samo kod modela koji u sebi sadrže slovo “A”)

Kontakt