i25, i30

  Preuzimite katalog

Profesionalni valjci za peglanje sa grejnim koritom

 

Karakteristike i prednosti

 • Atraktivan dizajn
 • Standardna zaštita za prste
 • Automatsko zaustavljanje u slučaju nenadgledanog rada
 • Smanjen broj mehaničkih i pokretnih delova radi nižih troškova održavanja
 • Ravnomeran pritisak grejnog korita radi vrhunskih rezultata peglanja
 • Kontrolisana regulacija temperature kojom se postiže bolja distribucija toplote i smanjuju troškovi utroška energije
 • Dugotrajni grejači
 • Profil od jonizovanog ekstrudovanog aluminijuma kojim se sprečava opadanje temperature i obezbedjuju vrhunski rezultati peglanja
 • Sve glavni delovi su lako dostupni
 • Pedala za zaustavljanje/pokretanje
 • Gornje platno standardno izradjeno od NOMEX-a
 • Zadnja strana je izolovana 25mm debelim slojem keramičke vune -nema gubitaka u energiji

 

Opcije

 • Frekventna regulacija brzine peglanja veša
 • Ventilatorza odvod vlažnog vazduha iz valjka za peglanje (125-140, 130-160, 130-200)

 

® Registered trademark of Alliance Laundry Systems LLC © 2013 All Rights Reserved